Komitet Wyborczy Wyborców Majdan Wrotkowski

Skrót nazwy: KWW Majdan Wrotkowski

Adres siedziby Komitetu Wyborczego: ul. Janowska 23a, 20-509 Lublin

Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego: Jerzy Moszczyński

Pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego: Agnieszka Chmielewska

Scroll to Top